Kedy začať s výcvikom

Kedy je vhodný čas na začatie výcviku? Toto je veľmi častá otázka, s ktorou sa v našej praxi výcvikárov stretávame. Optimálne je začať s výcvikom psíka hneď, ako si ho dovedieme domov. Nejde ešte o nejaký profesionálny výcvik, ale o postupné navykanie si na nové prostredie a fungovanie v novej "svorke", rodine. Psík sa totiž spontánne učí už od prvého momentu, tak ako keď sa dieťa učí napríklad rozprávať - bez toho, že by si to uvedomovalo, prirodzene, s ľahkosťou. Využívajú sa pritom j...
More