Výcvik psov Bratislava

Výcvik psov Bratislava

naučíme Vás porozumieť psej reči…

Zaujímavosti

Kedy začať s výcvikom

Kedy je vhodný čas na začatie výcviku?

Toto je veľmi častá otázka, s ktorou sa v našej praxi výcvikárov stretávame.

Psia škola hrou
Psia škola hrou

Optimálne je začať s výcvikom psíka hneď, ako si ho dovedieme domov. Nejde ešte o nejaký profesionálny výcvik, ale o postupné navykanie si na nové prostredie a fungovanie v novej „svorke“, rodine. Psík sa totiž spontánne učí už od prvého momentu, tak ako keď sa dieťa učí napríklad rozprávať – bez toho, že by si to uvedomovalo, prirodzene, s ľahkosťou.

Využívajú sa pritom jeho základné inštinkty – túžba po potrave, lovecký inštinkt, hravé správanie, orientačný reflex.

Pre úplných začiatočníkov, resp.ľudí, ktorí si práve kúpili svojho prvého psíka, šteniatko staré 2-4 mesiace, odporúčame dohodnúť si 1 – 2 stretnutia s výcvikárom, ktorý by vysvetlil  základy výcviku poslušnosti a vytvoril plán fungovania psíka v jeho novej  rodine podľa individuálnych podmienok (denný režim, zostava členov v rodine, prítomnosť iných zvierat a pod.).

Na čo by sme sa zamerali? Napríklad ako odmeniť psíka pamlskom po reakcií na meno, privolanie, sadnutie, akou formou ho optimálne privykať na samotu, ako ho privykať na iných členov rodiny, ako reagovať pri jeho nevhodných prejavoch a pod.

Týmto spôsobom by sme mohli predchádzať alebo eliminovať mnohé nežiadúce prejavy v správaní psíka, ktoré by sa mohli pri jeho nesprávnom vedení vytvoriť a v jeho vyššom veku sa oveľa ťažšie odburávajú (napr.prejavy separačnej úzkosti, agresivita voči členom rodiny vplyvom nepochopenia hierarchie a pod.).