Intenzívny výcvik

 

IMG_6019        VÝCVIK U CVIČITEĽA DOMA      

Ide o dvojtýždenný výcvik, kedy je pes celý čas u cvičiteľa a naučí sa základné povely – sadnutie, ľahnutie, privolanie, chôdza pri nohe, odloženie a odmietanie potravy zo zeme. Po dohode je možné riešiť i problémové správanie.

Pes je počas pobytu umiestnení v domácom prostredí – buď priamo v dome cvičiteľa,, alebo vonku v záhrade (podľa dohody s majiteľom a zvyklosťami psa). Podmienkou umiestnenia psa v interiéry je to, aby mal osvojené základné hygienické návyky.

Samozrejmosťou je okrem učenia 3 x denne vychádzka so psom v blízkom okolí, ktoré tvorí lesný porast Malých Karpát (okolie Lamača a Záhorskej Bystrice). Súčasťou vychádzok je výcvik v bežných každodenných situáciách.

Potravu psíkovi zabezpečí  majiteľ pri jeho nástupe na výcvik.

Vhodné je, najmä v prvých adaptačných dňoch, priniesť jeho pelech (či obľúbenú deku, hračku a pod.), aby sa v novom prostredí cítil istejšie a čo najpríjemnejšie.

Cena:  450 € (t.j. 15 dní) a každý ďalší deň plus 30,-€

Kontakt: Peter Palider 0905 345 675           

IMG_6011